21UY0464-4 - İNSAN KAYNAKLARI ELEMANI - Seviye 4 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
21UY0464-4/A1 İSG, Çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim
21UY0464-4/A2 İK Bilgi Sistemini Yürütme ve İK Süreçlerine Operasyonel Destek Verme