21UY0466-6 - ÖZLÜK İŞLERİ UZMANI - Seviye 6 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
21UY0466-6/A1 İSG, Çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim
21UY0466-6/A2 Özlük İşleri ile İlgili Süreçleri Yürütme ve Bordro Sisteminin Uygulanmasını Sağlama