21UY0468-6 - İDARİ İŞLER UZMANI - Seviye 6 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
21UY0468-6/A1 İSG, Çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim
21UY0468-6/A2 Bina ve Tesis Hizmetleri ile Çalışan Hizmetleri Yönetimi