21UY0463-6 - İNSAN KAYNAKLARI UZMANI - Seviye 6 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı T1 T2 P1 P2 P3
21UY0463-6/A1 İSG, Çevre Koruma, İş Süreçlerinin Uygunluğunu Sağlama ve Mesleki Gelişim
21UY0463-6/A2 İK Süreçlerinin Yürütülmesi